Βατή ή μη βατή μόνωση ταράτσας

Η προστασία από το κρύο, τη ζέστη και την υγρασία επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό από την μόνωση που θα κατασκευάσουμε στην ταράτσα (δώμα) της οικοδομής μας. Όταν λέμε μόνωση, εννοούμε την ολοκληρωμένη κατασκευή από διάφορα υλικά που αποτελείται από την θερμομονωτική στρώση, από την στεγανοποίηση για την προστασία της ταράτσας και της θερμομόνωσης και από την τελική στρώση της επιφάνειας που διαμορφώνεται.
Σ΄ αυτήν (την τελική επιφάνεια) οφείλεται το αν μπορούμε να κάνουμε - χωρίς κανένα περιορισμό - χρήση της ταράτσας μας (βατή ταράτσα) ή να κάνουμε χρήση με περιορισμούς στις δραστηριότητες μας (μη βατή ταράτσα).
Τα βατά δώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα για το άπλωμα των ρούχων, την λειτουργία τους σαν καθιστικοί χώροι κ.λπ. Σ αυτά τα βατά δώματα, μπορούμε να τοποθετήσουμε στην τελευταία στρώση πλάκες ταρατσών, μάρμαρα, μωσαϊκό κ.ά.
Στα μη βατά δώματα, μπορούμε να τοποθετήσουμε στη τελευταία στρώση χαλίκια, γαρμπίλι, πλάκες ελεύθερες (χωρίς λάσπη) ή ακόμα πλάκες με ενσωματωμένο το θερμομονωτικό υλικό.
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ανάγκες έχουμε και μετά να αποφασίσουμε αν χρειάζεται η ταράτσα μας να είναι βατή ή όχι.
Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι:
Τα βατά και μη βατά δώματα, αν έχουν κατασκευασθεί σωστά, παρέχουν τον ίδιο συντελεστή όσον αφορά τη θερμομόνωση και την ίδια προστασία από την υγρασία.
Τα μη βατά δώματα έχουν μικρότερο κόστος χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η θερμομονωτική αξία της κατασκευής τους.
Υπάρχουν στο εμπόριο κατάλληλα υλικά για τη χρήση των μη βατών δωμάτων με κόστος πολύ χαμηλό,
Το
μωσαϊκό, οι πλάκες, τα πλακάκια και το γαρμπιλομπετόν είναι υδατοπερατά υλικά και δεν εξασφαλίζουν στεγανοποίηση.
Με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και με τα στοιχεία που αναφέρει ο πίνακας, πιστεύουμε να είναι πιο εύκολη ή σωστή απόφαση για βατό η μη βατό δώμα.