Θέση θερμομονωτικού υλικού

  • Εξωτερικά στους τοίχους του κτηρίου
  • Εσωτερικά στους τοίχους του κτηρίου
  • Ενδιάμεσα, στο κενό των τούβλων
  • Χωρίς θερμομονωτικό υλικό, με θερμομονωτικά τούβλα
  • Χωρίς θερμομονωτικό υλικό, με θερμομονωτικά επιχρίσματα

Η θέση του θερμομονωτικού υλικού, επηρεάζει την συνολική θερμική συμπεριφορά του κτιρίου, γι΄ αυτό απαιτείται – σε κάθε περίπτωση- συνολική μελέτη,

Εξωτερική θερμομόνωση

Σε αυτή την περίπτωση, το θερμομονωτικό τοποθετείται στην εξωτερική
πλευρά του τοίχου και θεωρείται η καλύτερη λύση για υπάρχοντα σπίτια.
Είναι μια λύση με πολλά πλεονεκτήματα σπουδαιότερο των οπίων είναι ότι ο τοίχος έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει θερμότητα από τον χώρο όσο λειτουργεί η θέρμανση και να την αποδίδει αργότερα, μόλις διακοπεί η θέρμανση

- Τον χειμώνα δεν παρατηρείται συμπύκνωση υδρατμών μέσα στον τοίχο, (εφ΄’oσον διασφαλίζεται η διαπερατότητα υδρατμών)
- Προστατεύεται
ο τοίχος από την παγωνιά.
Το βασικό μειονέκτημα είναι, ότι, απαιτείται προστασία της μόνωσης από την ηλιακή ακτινοβολία που επηρεάζει αρκετά από θερμομονωτικά υλικά) αλλά και από την υγρασία.

 

Εσωτερική θερμομόνωση

Σε αυτή την περίπτωση, το θερμομονωτικό τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του τοίχου. Αν αποκλεισθεί η εξωτερική για λόγους οικονομίας, ή εσωτερική θερμομόνωση είναι η μόνη σχεδόν λύση που μας απομένει για να θερμομονώσουμε ένα σπίτι που κατοικείται.

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της λύσης:
- Είναι οικονομική, γρήγορη και με εύκολη τοποθέτηση λύση.
- Ένα σπίτι που έχει θερμομονωθεί εσωτερικά, ζεσταίνεται πολύ γρήγορα μόλις
αρχίσει
να λειτουργεί η θέρμανση, αλλά κρυώνει πολύ γρήγορα όταν σταματήσει αυτή η λειτουργία.
- Η εσωτερική θερμομόνωση δεν απαιτεί προστασία από τον ήλιο και την υγρασία όπως η εξωτερική.


Τα κύρια μειονεκτήματα αυτής της λύσης είναι η συμπύκνωση των υδρατμών που συνήθως παρατηρείται μέσα στον τοίχο, όπως και το ότι μειώνεται ο ωφέλιμος χώρος του σπιτιού.

Θερμομόνωση στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των τούβλων

Η πιο συνηθισμένη λύση, με ενδιάμεσα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τις δύο λύσεις που αναφέραμε παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλα σχεδόν τα θερμομονωτικά υλικά που κυκλοφορούν χωρίς ειδική προστασία.
Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού ανάμεσα στα τούβλα γίνεται ως εξής:
-Χτίζεται κατ' αρχήν η εξωτερική πλευρά του τοίχου και καθαρίζεται από τις λάσπες
η εσωτερική πλευρά της τουβλοδομής.
-Τοποθετείται στην καθαρισμένη επιφάνεια το μονωτικό υλικό.
-Όταν το μονωτικό υλικό είναι σε πλάκες, αυτές πρέπει να εφάπτονται καλά μεταξύ τους και να μην
αφήνουν κενά στην επιφάνεια του τοίχου.
-Τα μονωτικά υλικά στηρίζονται με κόλλα ή με στηρίγματα.


-Τέλος, χτίζεται η εσωτερική πλευρά του τοίχου.

Προσοχή πρέπει να δίνεται στις ενώσεις του τοίχου με τις κολώνες και τα δοκάρια όπου το μονωτικό πρέπει να εφαρμόζει καλά.
-Αν χρησιμοποιήσουμε για τη μόνωση του τοίχου υλικό σε κόκκο (π.χ. περλίτη),
χτίζουμε την εξωτερική τουβλοδομή ολόκληρη, την καθαρίζουμε εσωτερικά και σηκώνουμε σταδιακά την εσωτερική πλευρά του τοίχου, γεμίζοντας κάθε φορά το κενό που δημιουργείται με περλίτη.

THERMOGRAPH